1. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 2. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 3. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 4. Kantar Sifo AB

  Kantar Sifo AB, Stockholm, marknadsundersökningsföretag.

 5. Hudson’s Bay Company

  Hudson’s Bay Company, Toronto, kanadensiskt handelsföretag.

 6. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 7. Perstorp AB

  Perstorp AB, Perstorp, en av Sveriges största kemiska industrier.
 8. Scancem AB

  Scancem AB, Malmö, tidigare koncern med tillverkning och distribution av byggmaterial.
 9. Perbio Science AB

  Perbio Science AB, Helsingborg, bioteknologi- och medicinteknikföretag med ursprung i Perstorpskoncernen.
 10. Nexans S.A.

  Nexans S.A., Paris, moderbolag i en fransk industrikoncern med verksamhet i många länder.