1. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 2. megakaryocyt

  megakaryocyt, flerkärnig, mycket stor cell i benmärgen.
 3. digena sugmaskar

  digena sugmaskar, Digenea, klass plattmaskar som omfattar mer än 5 000 arter.
 4. WMI

  WMI, Waste Management International plc , företag inom avfallshantering och återvinning, avknoppat från WMX Technologies Inc.
 5. Perbio Science AB

  Perbio Science AB, Helsingborg, bioteknologi- och medicinteknikföretag med ursprung i Perstorpskoncernen.
 6. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 7. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 8. Nexans S.A.

  Nexans S.A., Paris, moderbolag i en fransk industrikoncern med verksamhet i många länder.
 9. USX Corporation

  USX Corporation, Pittsburgh, amerikansk stål-, olje- och gaskoncern, bildad 1901 genom sammanslagning av ett antal ståltillverkare under namnet United States Steel Corporation.
 10. Pergo AB

  Pergo AB, Trelleborg, laminatgolvföretag med ledande marknadsposition i framför allt Europa och USA.