1. dvärgbandmaskar

  dvärgbandmaskar, Echinococcus, släkte bandmaskar som orsakar infektionssjukdomen ekinokockos hos människa och djur.
 2. Courtaulds PLC

  Courtaulds PLC, London, brittiskt kemiföretag med huvudsaklig verksamhet inom färgämnen och konstfibrer.
 3. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 4. svampsjukdomar

  svampsjukdomar är infektioner hos människor och djur som orsakas av svampar.
 5. Kantar Sifo AB

  Kantar Sifo AB, Stockholm, marknadsundersökningsföretag.

 6. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 7. Yamaha Corporation

  Yamaha Corporation, Hamamatsu, Japan, en av världens ledande tillverkare av musikinstrument (trä- och bleckblås, pianon, flyglar, gitarrer, elorglar m.m.) samt elektroniksystem i anslutning till dessa.
 8. Hudson’s Bay Company

  Hudson’s Bay Company, Toronto, kanadensiskt handelsföretag.
 9. nanoteknik

  nanoteknik, nanoteknologi, teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer.
 10. differentialekvation

  differentialekvation, ett samband mellan en funktion och dess derivator.