1. dvärgbandmaskar

  dvärgbandmaskar, Echinococcus, släkte bandmaskar som orsakar infektionssjukdomen ekinokockos hos människa och djur.
 2. Kantar Sifo AB

  Kantar Sifo AB, Stockholm, marknadsundersökningsföretag.

 3. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 4. Courtaulds PLC

  Courtaulds PLC, London, brittiskt kemiföretag med huvudsaklig verksamhet inom färgämnen och konstfibrer.
 5. svampsjukdomar

  svampsjukdomar är infektioner hos människor och djur som orsakas av svampar.
 6. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 7. Yamaha Corporation

  Yamaha Corporation, Hamamatsu, Japan, en av världens ledande tillverkare av musikinstrument (trä- och bleckblås, pianon, flyglar, gitarrer, elorglar m.m.) samt elektroniksystem i anslutning till dessa.
 8. differentialekvation

  differentialekvation, ett samband mellan en funktion och dess derivator.
 9. Expedia Group Inc.

  Expedia Group Inc., Bellevue (Washington), amerikansk koncern med inriktning på digital förmedling och försäljning av resor och boende till affärs- och privatresenärer.

 10. nanoteknik

  nanoteknik, nanoteknologi, teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer.