1. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 2. Shell

  Shell, Royal Dutch/Shell Group, Royal Dutch Shell plcHaag, nederländsk–brittisk oljekoncern.
 3. öronmanet

  öronmanet, Aurelia aurita, art i ordningen skivmaneter.

 4. megakaryocyt

  megakaryocyt, flerkärnig, mycket stor cell i benmärgen.
 5. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 6. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 7. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 8. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 9. digena sugmaskar

  digena sugmaskar, Digenea, klass plattmaskar som omfattar mer än 5 000 arter.
 10. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.