1. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 2. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 3. Kantar Sifo AB

  Kantar Sifo AB, Stockholm, marknadsundersökningsföretag.

 4. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 5. Hudson’s Bay Company

  Hudson’s Bay Company, Toronto, kanadensiskt handelsföretag.

 6. Perstorp AB

  Perstorp AB, Perstorp, en av Sveriges största kemiska industrier.
 7. Scancem AB

  Scancem AB, Malmö, tidigare koncern med tillverkning och distribution av byggmaterial.
 8. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 9. CBS Corporation

  CBS Corporation, New York, amerikanskt TV- och radiobolag.

 10. WMI

  WMI, Waste Management International plc , företag inom avfallshantering och återvinning, avknoppat från WMX Technologies Inc.