1. avlöpa

  a`vlöpa verb avlöpte avlöpt, pres. avlöper ORDLED: av--löp-er SUBST.: avlöpande
  Svensk ordbok
 2. Kazanlăk

  Kazanlăk, stad i centrala Bulgarien, söder om Sjipkapasset och cirka 3 km norr om floden Tundzja; 45 100 invånare (2017).

 3. förrinna

  förrinn´a verb förrann förrunnit förrunnen förrunna, pres. förrinner ORDLED: för-rinn-er SUBST.: förrinnande
  Svensk ordbok
 4. förflyta

  förfly´ta verb förflöt förflutit förfluten förflutna, pres. förflyter ORDLED: för-flyt-er SUBST.: förflytande
  Svensk ordbok
 5. förlöpa

  förlö´pa verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, förlöpt el. förlupen, förlöpta el. förlupna, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande; förlopp (till 1)
  Svensk ordbok
 6. luta

  2lu`ta verb ~de ~t ORDLED: lut-ar SUBST.: lutande, lutning
  Svensk ordbok
 7. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 8. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok