1. kommission

    kommission, juridisk term för det fall att någon ( kommissionären) åtar sig att i eget namn sluta avtal för annans ( kommittentens) räkning.
  2. revision

    revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
  3. kriminalvård

    kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.