1. skalbaggar

  skalbaggar, Coleoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar 370 000 kända arter, varav 4 400 i Sverige.
 2. likhetsnamn

  likhetsnamn, jämförelsenamn , egennamn som getts på grund av likhetsassociation, t.ex. ortnamn som Byxan om en byxformad åker, Altarskär om ett skär med en altarliknande avsats, personbinamn som Greven om en man med fina vanor, Skatan om en nyfiken kvinna, husdjursnamn som Tiger om en tigerrandig katt.
 3. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 4. sandsten

  sandsten, fin- till grovkornig, klastisk sedimentär bergart som huvudsakligen består av kantiga till mer eller mindre rundade kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 5. gradation

  gradation, term som beskriver kontrasten i ett framkallat ljuskänsligt fotografiskt material (film eller papper).
 6. grad

  grad, av ett polynom: det högsta gradtalet bland de monom som förekommer i polynomet.
 7. grad

  grad, av en algebraisk mängd: antalet komplexa punkter i vilka ett linjärt rum av komplementär dimension skär mängden.
 8. étagère

  étagère, etagär, hyllmöbel för hörn eller vägg, avsedd för förvaring och utställning av konstföremål, minnessaker o.d. Étagèren kom på modet vid slutet av 1600-talet och var särskilt populär under 1800-talets senare hälft.
 9. etage

  etage, geologisk stratigrafisk enhet av lägre rang än serie och högre rang än kronozon, utgörande den lagerserie som bildades under en ålder.
 10. miljöfacies

  miljöfacies , karaktären hos en jordart eller sedimentär bergart med avseende på avsättningsmiljön.