1. rost

  rost, bruna korrosionsprodukter som i huvudsak består av hydratiserade järnoxider.
 2. Nikita Chrusjtjov

  Chrusjtjov, Nikita, född 5 april 1894 (17 april enligt nya stilen), död 11 september 1971, sovjetisk parti- och regeringschef.
 3. biogeokemiska kretslopp

  biogeokemiska kretslopp, den globala omsättningen av grundämnena i naturen, deras tillstånd och förändringar i atmosfär, biosfär, hydrosfär, pedosfär och litosfär.
 4. Pol Pot

  Pol Pot, egentligen Saloth Sar, 1925–98, kambodjansk gerillaledare och politiker, premiärminister 1976–79.

 5. brumairekuppen

  brumairekuppen kallas de händelser som ledde till att den franska generalen Napoléon Bonaparte och hans anhängare tog makten i Frankrike.
 6. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 7. riksrätt

  riksrätt, benämning på specialdomstolar för brott begångna av höga ämbetsmän.

 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 9. zoroastrism

  zoroastrism eller mazdaism, den äldsta kända religionsformen hos de iransktalande folken.
 10. avlagring

  avlagring, i geologin varje form av löst eller fast bergartsmaterial som avsatts i vatten eller på land; jämför sediment.