1. diluvium

  diluvium, en under tidigare delen av 1800-talet använd benämning på vissa typer av lösa sedimentära avlagringar (numera benämnda moräner) som antogs ha avsatts vid omfattande översvämningar, i synnerhet i samband med syndafloden (dessa bildningar vet man nu har avsatts av glaciärer).
 2. Mustafa IV

  Mustafa IV, 1779–1808, osmansk sultan 1807–08.
 3. Dominikanska republiken

  Dominikanska republiken, stat i Västindien.

 4. avvecklingsresultat

  avvecklingsresultat, skadeavvecklingsresultat, vinster eller förluster i försäkringsbolags bokslut, uppkomna på den i närmast föregående bokslut avsatta ersättningsreserven.
 5. konformitet

  konformitet, inom geologin förhållandet att en lagerserie är tidsmässigt komplett, dvs. inte uppvisar några påtagliga luckor utan avsatts i en följd utan avbrott.
 6. rytmit

  rytmit, sedimentär bergarts- eller jordartsenhet som bildar en del i en rytmiskt avsatt lagerföljd, t.ex. ett kollager i ett cyklotem eller en varvig lera.
 7. ordinata

  ordinata, den andra koordinaten i ett koordinatsystem, vanligen avsatt vertikalt (längs y-axeln).
 8. subarktisk tid

  subarktisk tid, äldre benämning på ett tidsavsnitt i början av postglacial tid, ca 9500–8900 f.Kr., samt på den lagerföljd som avsattes under tidsavsnittet.
 9. alluvialkon

  alluvialkon, konformad avlagring av lösa sediment som förts med ett vattendrag i en smal, brant dalgång och avsatts där det mynnar i en bred dal.
 10. polära koordinater

  polära koordinater består av ett avstånd från en viss punkt och en vinkel avsatt från en viss riktning; se koordinater.