1. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 2. statsråd

  statsråd, i rikssvenskt officiellt språkbruk ledamot av regeringen.
 3. kosher

  kosher, koscher, kascher, judisk term för ett föremåls användbarhet för rituellt bruk, oftast föda enligt judendomens matregler (lagarna om ’användbarhet’, kashrut).
 4. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 5. flodkultur

  flodkultur, benämning på tidig civilisation vars utveckling inom forskningen har ansetts i hög grad beroende av tillgången till vattenresurser i större flodsystem.

 6. välfärdsstat

  välfärdsstat, nationalstat där det offentliga ansvaret för medborgarnas välfärd är omfattande.
 7. bat mitzva

  bat mitzva, judisk flicka som blivit 12 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för kvinnor.
 8. jämlikhet

  jämlikhet, alla individers lika värde.
 9. verkningsgrad

  verkningsgrad, förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
 10. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.