1. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok
 2. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 3. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 4. slita

  sli`ta verb slet slitit sliten slitna, pres. sliter ORDLED: slit-er SUBST.: slitande, slitning (till 1,2 och 4); slit (till 3)
  Svensk ordbok
 5. tända

  tän`da verb tände tänt, pres. tänder ORDLED: tänd-er SUBST.: tändande, tändning
  Svensk ordbok
 6. vika

  1vi`ka verb vek, vikit el. vikt, viken el. vikt, vikna el. vikta, pres. viker ORDLED: vik-er SUBST.: vikande, vikning
  Svensk ordbok
 7. räcka

  1räck`a verb räckte räckt, pres. räcker ORDLED: räck-er SUBST.: räckande (till 3 och 4), räckning (till 4)
  Svensk ordbok
 8. själv

  1själv adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok
 10. förena

  före´na verb ~de ~t, perf. part. ~d ibl. förent ORDLED: för-en-ar SUBST.: förenande, förening
  Svensk ordbok