1. spränga

  spräng`a verb sprängde sprängt, pres. spränger ORDLED: spräng-er SUBST.: sprängande, sprängning
  Svensk ordbok
 2. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 3. tränga

  träng`a verb trängde trängt, pres. tränger ORDLED: träng-er SUBST.: trängande, trängning
  Svensk ordbok
 4. göra

  2gö`ra verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: görande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 6. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 8. hänga

  häng`a verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: hängande (till 2,3 och 5), hängning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 9. höra

  hö`ra verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de SUBST.: hörande (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 10. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok