1. avseende

  a`vseende subst. ~t ~n ORDLED: av--se-end-et
  Svensk ordbok
 2. varselmärkning

  varselmärkning, standardiserad upplysning om risk för personskada eller plats för skyddsmedel.
 3. förstadagsbrev

  förstadagsbrev, engelska first-day cover, FDC, brev med frimärken stämplade på märkenas utgivningsdag.
 4. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 5. perineal

  perineal, tillhörande eller avseende perineum.
 6. kromatisk

  kromatisk, avseende färg eller kromatik.
 7. luftmotstånd

  luftmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för exempelvis ett fordon.
 8. arktisk

  arktisk, avseende Arktis, nordpols-, polar-, nordlig.
 9. laminat

  laminat, produkter som består av två eller flera skikt av material som fogats samman, laminerats, med hjälp av ett adhesivt ämne (t.ex. lim) eller genom uppvärmning och sammanpressning.
 10. kemtvätt

  kemtvätt, kemisk tvätt, tvätt av textila material och beklädnader i andra lösningsmedel än vatten.