1. mytograf

  mytograf, nedtecknare av myter och sagor, särskilt med avseende på antikens författare.
 2. dermato-

  dermato-, som har avseende på huden, hud-.
 3. perinatal

  perinatal, avseende tiden kring födelsen.
 4. tidsstratigrafi

  tidsstratigrafi, indelning av berg- och jordartslager med avseende på lagrens åldersförhållande, detsamma som kronostratigrafi.
 5. kejsarstil

  kejsarstil, annan benämning på empir, i synnerhet med avseende på den franska hög­empiren.
 6. försöksgård

  försöksgård, gård med mera omfattande försöksverksamhet avseende växtodling och husdjursskötsel.
 7. västerlandet

  västerlandet, Occidenten, benämning på Europa och västra halvklotet, särskilt i kulturellt avseende.

 8. färgvalör

  färgvalör, variant av färgton eller nyans med avseende på dess grad av ljushet eller mörkhet.
 9. tropisk

  tropisk, som finns i, härstammar från, kan jämföras med eller i något annat avseende har att göra med tropikerna.
 10. bonde

  bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare.