1. vakuumpolarisation

  vakuumpolarisation, vakuum som i vissa avseenden uppträder som ett polariserbart medium, se vakuumfluktuation.
 2. krökning

  krökning, i geometrin ett mått på hur mycket en kurva eller yta avviker från en rät linje respektive ett plan.
 3. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 4. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.
 5. säckpipa

  säckpipa, rörbladsinstrument med 1–5 tonrör fästa vid och anblåsta via en luftsäck, som oftast är av skinn.
 6. dessinatör

  dessinatör, konstruktör av vävnad, avseende bindning, mönster och färg.
 7. neur-

  neur-, förled: avseende nerver, nerv-.
 8. flebo-

  flebo-, fleb-, sammansättningsled: tillhörande eller avseende vener.
 9. lumbal

  lumbal (nylat. lumbalis, av latin lumbus ’länd’), anatomisk term: tillhörande eller avseende länden (ländryggen).
 10. neuro-

  neuro-, neur-, förled: avseende nerver, nerv-.