1. avtal

  avtal, ensidig eller ömsesidig utfästelse att utföra en viss prestation, t.ex. en överlåtelse av ett föremål eller utförande av en tjänst.
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 3. SALT-avtalen

  SALT-avtalen, se SALT.
 4. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 5. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 6. Afghanistankriget 1978–1992

  Afghanistankriget 1978–1992, ett folkligt uppror och därefter ett gerillakrig mot den kommunistiska regim som tog makten i Afghanistan 1978.

 7. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.

 8. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 9. centrala avtal

  centrala avtal, förbundsavtal, riksavtal, kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor, vanligen inom en hel sektor på arbetsmarknaden.
 10. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).