1. avtal

  a`vtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--tal-et
  Svensk ordbok
 2. avtala

  a`vtala verb ~de ~t ORDLED: av--tal-ar SUBST.: avtalande
  Svensk ordbok
 3. täckningsköp

  täck`ningsköp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: täck-nings--köp-et
  Svensk ordbok
 4. hängavtal

  häng`avtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: häng--av-tal-et
  Svensk ordbok
 5. avtalsperiod

  a`vtalsperiod subst. ~en ~er ORDLED: av-tals--peri-od-en
  Svensk ordbok
 6. beting

  1beting´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-ting-et
  Svensk ordbok
 7. kvasikontrakt

  kva`sikontrakt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvasi--kon-trakt-et
  Svensk ordbok
 8. avtalsfrihet

  a`vtalsfrihet subst. ~en ORDLED: av-tals--fri-het-en
  Svensk ordbok
 9. ångerfrist

  ång`erfrist subst. ~en ORDLED: ånger--frist-en
  Svensk ordbok
 10. minimilön

  mi`nimilön subst. ~en ~er ORDLED: min-imi--lön-en
  Svensk ordbok