1. avtal

  avtal innebär att två eller flera parter kommer överens om någonting.
 2. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 3. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 4. oneröst avtal

  oneröst avtal, avtal som innebär att båda parter tar på sig förpliktelser.
 5. Camp David-avtalen

  Camp David-avtalen, överenskommelser om riktlinjer för fred i Mellersta Östern, ingångna i september 1978.
 6. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 7. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 8. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.

 9. Karl den store

  Karl den store (latin Carolus Magnus, franska Charlemagne, italienska Carlomagno), Karl I, född 2 april (?) 742 eller 747, död 28 (?) januari 814, frankisk kung från 768, langobardisk kung från 774, romersk kejsare från 800; jämför släktartikel karolinger.
 10. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.