1. avtal

  a`vtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--tal-et
  Svensk ordbok
 2. avtala

  a`vtala verb ~de ~t ORDLED: av--tal-ar SUBST.: avtalande
  Svensk ordbok
 3. hängavtal

  häng`avtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: häng--av-tal-et
  Svensk ordbok
 4. avtalsperiod

  a`vtalsperiod subst. ~en ~er ORDLED: av-tals--peri-od-en
  Svensk ordbok
 5. kvasikontrakt

  kva`sikontrakt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvasi--kon-trakt-et
  Svensk ordbok
 6. avtalsfrihet

  a`vtalsfrihet subst. ~en ORDLED: av-tals--fri-het-en
  Svensk ordbok
 7. ångerfrist

  ång`erfrist subst. ~en ORDLED: ånger--frist-en
  Svensk ordbok
 8. minimilön

  mi`nimilön subst. ~en ~er ORDLED: min-imi--lön-en
  Svensk ordbok
 9. avtalsrätt

  a`vtalsrätt subst. ~en ORDLED: av-tals--rätt-en
  Svensk ordbok
 10. avtalsenlig

  a`vtalsenlig adj. ~t ORDLED: av-tals--en-lig
  Svensk ordbok