1. intressetvist

  intressetvist, term inom arbetsrätten.
 2. förhandlingsskyldighet

  förhandlingsskyldighet, skyldighet för part på arbetsmarknaden att förhandla med motparten.
 3. jurist

  jurist, i strikt mening benämning på person som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen; även person (med sådan eller motsvarande examen) som arbetar i ett juristyrke.
 4. Centerpartiet

  Centerpartiet, Centern, C, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1918, nuvarande namn sedan 1958.

 5. Svenskt Näringsliv

  Svenskt Näringsliv, SN, Stockholm, huvudorganisation för företagsamheten i Sverige.
 6. Europeiska kommissionen

  Europeiska kommissionen, Kommissionen, (engelska The European Commission), central institution inom Europeiska unionen (EU).
 7. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 8. arbetstvist

  arbetstvist, tvist rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 9. huvudavtal

  huvudavtal, avtal träffat mellan två eller flera huvudorganisationer på arbetsmarknaden vilket för en omfattande del av denna marknad uppställer enhetliga och för längre tid gällande regler för motstående parters agerande i grundläggande hänseenden, främst i fråga om förhandlingar och stridsåtgärder.
 10. lön

  lön, ersättning för arbete enligt anställningsavtal.