1. medlingskommission

  me`dlingskommission subst. ~en ~er ORDLED: medl-ings--kom-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 2. förlikning

  förli´kning subst. ~en ~ar ORDLED: för-lik-ning-en
  Svensk ordbok
 3. medlare

  me`dlare subst. ~n äv. medlarn, plur. ~, best. plur. medlarna ORDLED: medl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. avtal

  a`vtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--tal-et
  Svensk ordbok
 5. förhandling

  förhan´dling subst. ~en ~ar ORDLED: för-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. stranda

  stran`da verb ~de ~t ORDLED: strand-ar SUBST.: strandande, strandning
  Svensk ordbok
 7. neutral

  neutra´l adj. ~t ORDLED: neutr-al
  Svensk ordbok