1. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 2. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 3. Wolf–Rayet-stjärna

  Wolf–Rayet-stjärna, stjärna med hög yttemperatur, vars spektrum uppvisar mycket breda och kraftiga emissionslinjer.
 4. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.

 5. fosfor

  fosfor, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken P.
 6. silver

  silver, metalliskt grundämne som jämte koppar och guld tillhör myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Ag (latin argentum).