1. bladlöss

  bladlöss, Aphidoidea, överfamilj i insektsordningen växtsugare.
 2. utskov

  utskov, avstängningsbar anordning i damm för reglerad avtappning av vatten; se utskovsdamm.
 3. blödning

  blödning, i kemitekniken: avtappning av delflöde från procesström av kemikalier.
 4. utskovsdamm

  utskovsdamm, den del av en jordfyllningsdamm eller betongdamm där öppningar finns för avbördning, avtappning, av vatten över eller genom dammen.
 5. empyem

  empyem, varig inflammation i något av kroppens hålrum.
 6. Hammarbyleden

  Hammarbyleden, vattenled i Stockholm söder om Södermalm mellan Saltsjön och Mälaren, med sluss vid Skanstull; 5,6 km lång.
 7. dvärgstritar

  dvärgstritar, Cicadellidae , familj i insektsordningen växtsugare.
 8. tappningskatastrof

  tappningskatastrof, avtappning av ett större vattenområde med katastrofalt förlopp.
 9. Vägverket

  Vägverket, tidigare myndighet vars uppgift var att bl.a. svara för planering och väghållning av det statliga vägnätet och för trafiksäkerhetsarbetet.
 10. Negev

  Negev, hebreiska Ha-Negev, triangelformat öken- och halvökenområde i södra Israel; 12 800 km2.