1. transfusionsmedicin

  transfusionsmedicin, medicinsk laboratoriespecialitet (förlagd till blodcentraler) som omfattar blodgruppsserologi, immunhematologi, blodtransfusionstjänst, blodverksamhet, transfusionslära m.m.
 2. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar, sjukliga förändringar i hjärtats blodkärl, muskulatur och/eller klaffar.
 3. tappkran

  tapp`kran subst. ~en ~ar ORDLED: tapp--kran-en
  Svensk ordbok
 4. blodtappning

  blo`dtappning subst. ~en ~ar ORDLED: blod--tapp-ning-en
  Svensk ordbok
 5. kateter

  kate´ter subst. ~n katetrar ORDLED: katetr-ar
  Svensk ordbok
 6. avtappa

  a`vtappa verb ~de ~t ORDLED: av--tapp-ar SUBST.: avtappande, avtappning
  Svensk ordbok