1. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 2. avtrubba

  a`vtrubba verb ~de ~t ORDLED: av--trubb-ar SUBST.: avtrubbande, avtrubbning
  Svensk ordbok
 3. svavelväte

  svavelväte, divätesulfid, H2S, färglös, mycket giftig gas.

 4. förslöa

  förslö´a verb ~de ~t ORDLED: för-slö-ar SUBST.: förslöande
  Svensk ordbok
 5. trubba

  trubb`a verb ~de ~t ORDLED: trubb-ar SUBST.: trubbande
  Svensk ordbok
 6. stut

  1stut subst. ~en ~ar ORDLED: stut-en
  Svensk ordbok
 7. dåra

  då`ra verb ~de ~t ORDLED: dår-ar SUBST.: dårande
  Svensk ordbok
 8. bedövning

  bedö´vning subst. ~en ~ar ORDLED: be-döv-ning-en
  Svensk ordbok
 9. dvala

  dva`la subst. ~n ORDLED: dval-an
  Svensk ordbok
 10. åsyn

  å`syn subst. ~en ORDLED: å--syn-en
  Svensk ordbok