1. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; åtgärd vid en oklar situation i omhändertagandet av en sjuk person.
 2. mognad

  mognad, tillstånd hos växter, som innebär att vattenhalten i frö och kärna sjunkit, och att inlagringen av bl.a. proteiner och kolhydrater avslutats.
 3. brännboll

  brännboll, gammalt bollspel, även kallat rundboll.

 4. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 5. exspektans

  exspektans, väntan, avvaktande; term som förr användes inom svensk förvaltning: fullmakt på en tjänst kunde ges ”i exspektans”, vilket innebar att den inte blev giltig förrän tjänsten blev ledig.
 6. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

 7. zikafeber

  zikafeber, zika, infektionssjukdom hos människa orsakad av zikavirus i familjen flavivirus.

 8. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget, avtal om ändring av Unionsfördraget (Maastrichtfördraget, 1993) och fördraget om Europeiska Gemenskapen ( Romfördraget, 1958), undertecknat 13 december 2007 av stats- och regeringschefer från Europeiska unionens 27 medlemsländer.
 9. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 10. FDP

  FDP, Freie Demokratische Partei, tyskt liberalt parti.