1. tidpunkt

  ti`dpunkt subst. ~en ~er ORDLED: tid--punkt-en
  Svensk ordbok
 2. gåfotboll

  gå`fotboll subst. ~en ORDLED: gå--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 3. voltstart

  voltstart [vål`t-] subst. ~en ~er ORDLED: volt--start-en
  Svensk ordbok
 4. lurpassa

  lu`rpassa verb ~de ~t ORDLED: lur--pass-ar SUBST.: lurpassande, lurpassning
  Svensk ordbok
 5. bida

  bi`da verb ~de ~t ORDLED: bid-ar SUBST.: bidande; bidan
  Svensk ordbok
 6. invänta

  in`vänta verb ~de ~t ORDLED: in--vänt-ar SUBST.: inväntande
  Svensk ordbok
 7. exspektans

  exspektan´s subst. ~en ORDLED: ex-spekt-ans-en
  Svensk ordbok
 8. dröja

  dröj`a verb dröjde dröjt, pres. dröjer ORDLED: dröj-er SUBST.: dröjande
  Svensk ordbok
 9. hane

  ha`ne subst. ~n hanar ORDLED: han-en
  Svensk ordbok
 10. reservation

  reservation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-serv-at-ion-en
  Svensk ordbok