1. pleonasm

  pleonasm, ord som kan avvaras utan att innebörden i det uttryck där det ingår förändras, t.ex. ”gammal gubbe” = ”gubbe”.
 2. avvara

  a`vvara verb ~de, ~t äv. avvarit, pres. ~r ORDLED: av--var-ar SUBST.: avvarande
  Svensk ordbok
 3. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 4. vara av

  vara a´v verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it SUBST.: avvarande
  Svensk ordbok
 5. undvara

  un`dvara verb ~de, ~t äv. undvarit, pres. ~r ORDLED: und--var-ar SUBST.: undvarande
  Svensk ordbok
 6. nödvändig

  nö`dvändig adj. ~t ORDLED: nöd--vänd-ig
  Svensk ordbok