1. avvara

  a`vvara verb ~de, ~t äv. avvarit, pres. ~r ORDLED: av--var-ar SUBST.: avvarande
  Svensk ordbok
 2. vara av

  vara a´v verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it SUBST.: avvarande
  Svensk ordbok
 3. undvara

  un`dvara verb ~de, ~t äv. undvarit, pres. ~r ORDLED: und--var-ar SUBST.: undvarande
  Svensk ordbok
 4. nödvändig

  nö`dvändig adj. ~t ORDLED: nöd--vänd-ig
  Svensk ordbok