1. mineralullsindustri

  mineralullsindustri, den del av byggmaterialindustrin som tillverkar isolerprodukter av glas- och stenull, främst för värmeisolering av byggnader men även för akustisk och så kallad teknisk isolering av bland annat rör, ventilationskanaler och cisterner.
 2. realisationsvinst

  realisationsvinst [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: re-al-is-at-ions--vinst-en
  Svensk ordbok
 3. avyttra

  a`vyttra verb ~de ~t ORDLED: av--yttr-ar SUBST.: avyttrande, avyttring
  Svensk ordbok