1. sältingväxter

  sältingväxter, Juncaginaceae , familj enhjärtbladiga växter med knappt 20 arter ett- till fleråriga örter i fuktiga miljöer, särskilt i kustnära trakter, i tempererade och kalla områden.
 2. axfjäll

  axfjäll, det stödblad som vanligen finns vid varje blommas fäste i blomställningen ax.
 3. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 4. ingefära

  ingefära, Zingiber officinale, art i familjen ingefärsväxter.
 5. rajgräs

  rajgräs, Lolium, släkte i växtfamiljen gräs.
 6. linjär avbildning

  linjär avbildning, i matematiken en avbildning som bevarar en linjär struktur, t.ex. vid vridningar och skalningar.
 7. speltvete

  speltvete, spelt, dinkel, fuldinkel, sandvete, Triticum aestivum ssp. spelta (synonym T. spelta), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 8. ormtungeväxter

  ormtungeväxter, Ophioglossaceae , familj ormbunkar som omfattar ca 65 örtartade, småväxta arter och har världsvid utbredning.
 9. lavendel

  lavendel, Lavandula angustifolia, art i familjen kransblommiga växter.

 10. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.