1. Dactyloctenium

  Dactyloctenium, det vetenskapliga namnet på ett släkte gräs med 13 ettåriga arter i subtropiska trakter i Afrika.
 2. pilört

  pilört, Persicaria lapathifolia, art i familjen slideväxter.
 3. Desmazeria

  Desmazeria, det vetenskapliga namnet på ett släkte gräs med tre ettåriga arter i medelhavsområdet.
 4. spikel

  spikel, spiculum, spikula, hos djur en nållik bildning av hårt material.
 5. Echinochloa

  Echinochloa, det vetenskapliga namnet på ett släkte gräs med ca 20 ett- till fleråriga arter som har småaxen i ax, ibland klaselikt ordnade.
 6. innerkorn

  innerkorn, de mindre inre fröna i axen hos gräsarter med ax i vippa, t.ex. havre.
 7. Eranthemum

  Eranthemum, det vetenskapliga namnet på ett släkte akantusväxter med 30 arter buskar hemmahörande i Indonesien.
 8. eriksmässa

  eriksmässa, ersmäss(a), 18 maj, Erik den heliges dödsdag, den tidpunkt då man enligt traditionen borde så sin åker (i södra Sverige ett sent datum för sådd av annan gröda än sexradigt korn, lin och hampa, i norra Sverige ofta en väl tidig dag för sådd överhuvudtaget).
 9. mosslummerväxter

  mosslummerväxter, Selaginellaceae , familj lummerväxter med ca 700 arter, alla i släktet mosslummer ( Selaginella).
 10. gråstarr

  gråstarr, Carex canescens , art i växtfamiljen halvgräs.