1. bäckbaggar

  bäckbaggar, Elmidae , ibland Elminthidae, tidigare även Helmidae, familj i insektsordningen skalbaggar.
 2. bäckenfraktur

  bäckenfraktur, skelettskada i bäckenet; vanligast är brott på blygdbenet hos äldre personer vid fall.
 3. bäckröding

  bäckröding, Salvelinus fontinalis, art i familjen laxfiskar med naturlig utbredning i nordöstra Nordamerika.
 4. bäcklöpare

  bäcklöpare, Veliidae , familj i insektsunderordningen skinnbaggar.
 5. bäcksländor

  bäcksländor, Plecoptera, insektsordning som förekommer över hela världen och omfattar knappt 2 000 arter, varav 37 i Sverige.
 6. bäckanemon

  bäckanemon, Anemone rivularis, art i familjen ranunkelväxter.
 7. bäckenförträngning

  bäckenförträngning, för litet utrymme i lilla bäckenet, dvs. nedre delen av bäckenet, för att födsel av ett normalstort barn skall vara möjlig.
 8. bäckflugor

  bäckflugor, Athericidae, familj flugor med världsvid utbredning och ca 100 arter varav två i Sverige.
 9. bäckgröna

  bäckgröna, annat namn på växtarten bäckveronika.
 10. bäckahäst

  bäckahäst, ett övernaturligt väsen i sydsvensk folklore, liksom i dansk, norsk och isländsk.