1. Bäckebo

  Bäckebo, tätort i Nybro kommun, Småland (Kalmar län), 18 km nordöst om Nybro; 223 invånare (2016).

 2. bäcken

  bäck´en subst. ~et [bäk´- el. bäk`-], plur. ~, best. plur. ~en [bäk´- el. bäk`-] ORDLED: bäck-en-et
  Svensk ordbok
 3. bäckforell

  bäck`forell subst. ~en ~er ORDLED: bäck--for-ell-en
  Svensk ordbok
 4. bäcköring

  bäck`öring subst. ~en ~ar ORDLED: bäck--ör-ing-en
  Svensk ordbok
 5. bäckröding

  bäck`röding subst. ~en ~ar ORDLED: bäck--röd-ing-en
  Svensk ordbok
 6. bäckenförträngning

  bäck`enförträngning subst. ~en ~ar ORDLED: bäck-en--för-träng-ning-en
  Svensk ordbok
 7. bäckravin

  bäck`ravin subst. ~en ~er ORDLED: bäck--rav-in-en
  Svensk ordbok
 8. bäckahäst

  bäck`ahäst subst. ~en ~ar ORDLED: bäcka--häst-en
  Svensk ordbok
 9. stagnant bäcken

  stagnant bäcken, fördjupning i havsbottnen med syrebrist i vattnet, dvs. djuphavsmiljön är euxinisk.
 10. Urban Bäckström

  Bäckström, Urban, född 1954, nationalekonom, VD i Svenskt Näringsliv sedan 2005.