1. bomull

  bom`ull subst. ~en ORDLED: bom--ull-en
  Svensk ordbok
 2. damma

  damm`a verb ~de ~t ORDLED: damm-ar SUBST.: dammande, damning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. täcke

  täck`e subst. ~t ~n ORDLED: täck-et
  Svensk ordbok
 4. lakan

  lakan [la´k- el. la`k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lak-an-et
  Svensk ordbok
 5. som

  1som [såm´] konj.
  Svensk ordbok
 6. svamp

  svamp subst. ~en ~ar ORDLED: svamp-en
  Svensk ordbok