1. resorptionsbädd

  resorptionsbädd, bädd för avloppsvattenrening, bestående av sand eller sandig jord, övervuxen med gräs, örter och buskar.
 2. svarvstol

  svarvstol, under 1800-talet vanlig benämning på svarv.
 3. PFBC

  PFBC, en typ av fluidiserad bädd som bl.a. används vid förbränning av kol.
 4. jordgubbe

  jordgubbe, Fragaria×ananassa, hybrid i familjen rosväxter.
 5. djupströ

  djupströ, typ av gödselhantering för lösgående djur.
 6. sugsinter

  sugsinter, sintrat agglomerat av pulvriserad malm (slig) och tillsatsmaterial som bränts ihop med hjälp av inblandad koksstybb eller kol på ett sintringsband eller i en sintringspanna.
 7. kanapé

  kanapé, en ur länstolen utvecklad soffa med öppna armstöd, skenbart bestående av flera sammanbyggda stolar.
 8. biobädd

  biobädd, biologisk bädd, anläggning för biologisk rening av avloppsvatten.
 9. sovvagn

  sovvagn, järnvägsvagn inredd för nattresor, där de resande kan sova i en bäddad säng.

 10. tvåvåningssäng

  tvåvåningssäng, säng med två eller flera bäddar placerade över varandra.