1. florentine

  florentine, à la florentine, i namnet på en maträtt innebär att råvaran, t.ex. kött eller fisk, är tillagad (t.ex. gratinerad) på en bädd av spenat.
 2. underbreda

  underbreda, äldre typ av underlakan.
 3. klinik

  klinik, benämning på hur en sjukdom brukar te sig, den naturliga utvecklingen av en sjukdom; jämför klinisk bild.
 4. Prokrustes

  Prokrustes (grekiska Prokroustēs), i grekisk myt en rövare som härjade nära Eleusis.
 5. dunbolster

  dunbolster finns av två slag, under- och överbolster, i södra Skandinavien och på kontinenten ofta fyllda med gåsdun.
 6. reticellateknik

  reticellateknik, teknik i glaskonst där glaset dekoreras med ogenomskinliga vita eller färgade glastrådar som bäddas in i klart glas så att de bildar ett diagonalt korsmönster över föremålet.
 7. fluidiseringsfrys

  fluidiseringsfrys, en fluidiserad bädd där en kall luftström via en perforerad bottenplatta genomströmmar livsmedelsprodukten.
 8. drill

  drill, upphöjd bädd av jord upplagd i längsgående fåror och åsar eller balkar, vilket ger en varm och väldränerad såbädd.
 9. centrifugalfilter

  centrifugalfilter används för separation, tvätt och partiell torkning av fasta partiklar, t.ex. kol och textilfibrer, uppslammade i en vätska.
 10. Maldiverna

  Maldiverna, stat och ögrupp i norra Indiska oceanen.