1. solvärme

  solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i form av solstrålning absorberas i atmosfären, på jorden eller av en komponent som är avsedd för att producera värme.
 2. säsongslagring

  säsongslagring, i energisammanhang lagring av energi (t.ex. solvärme) från en säsong med energiöverskott (sommar) för användning senare (vintertid).
 3. perkolation

  perkolation, genomsilning, typ av extraktion varvid ett lösningsmedel (extraktionsmedel) får passera genom en bädd av den finfördelade fasta fasen.
 4. husbil

  husbil, vanligen en lätt lastbil eller minibuss med en kaross som innehåller en husdel, dvs. matplats, kokmöjligheter och bäddar.
 5. akviferlager

  akviferlager, naturlig grundvattenreservoar som utnyttjas för uttag av grundvattenvärme.
 6. bäddtextilier

  bäddtextilier spelade en stor social roll under de tider då den rikt utrustade bädden hade en central plats i bostaden och kvinnans textila hemgift var ekonomiskt betydelsefull.
 7. exin

  exin, yttervägg i pollenkorn.
 8. våtmekanisk anrikning

  våtmekanisk anrikning, samlingsbenämning på en rad olika metoder att skilja mineral med olika densitet i en suspension från varandra; se även tyngdkraftsanrikning och vaskning.
 9. fluidisering

  fluidisering, process som innebär att en finkorning, lös partikelmassa får egenskaper som en vätska genom att gas med tillräcklig hastighet genomströmmar den.
 10. lectisternium

  lectisternium, i romersk religion benämning på en sannolikt grekiskt inspirerad kultakt i form av en rituell måltid, inkluderande en plattform med måltidsbädd, pulvinar, iordningställd för gudens eller gudarnas personliga bruk.