1. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 2. bädda

  bädd`a verb ~de ~t ORDLED: bädd-ar SUBST.: bäddande, bäddning
  Svensk ordbok
 3. obäddad

  o`bäddad adj. obäddat ORDLED: o--bädd-ad
  Svensk ordbok
 4. underbädd

  un`derbädd subst. ~en ~ar ORDLED: under--bädd-en
  Svensk ordbok
 5. bäddutrustning

  bädd`utrustning subst. ~en ~ar ORDLED: bädd--ut-rust-ning-en
  Svensk ordbok
 6. bäddsoffa

  bädd`soffa subst. ~n bäddsoffor ORDLED: bädd--soff-an
  Svensk ordbok
 7. bäddjacka

  bädd`jacka subst. ~n bäddjackor ORDLED: bädd--jack-an
  Svensk ordbok
 8. inbäddad

  in`bäddad adj. inbäddat ORDLED: in--bädd-ad
  Svensk ordbok
 9. nagelbädd

  na`gelbädd subst. ~en ~ar ORDLED: nagel--bädd-en
  Svensk ordbok
 10. älvbädd

  äl`vbädd subst. ~en ~ar ORDLED: älv--bädd-en
  Svensk ordbok