1. Stora Bält

  Stora Bält, danska Store Bælt, sund i Bälthavet i Danmark, mellan Fyn och Langeland i väster och Själland och Lolland i öster; 115 km långt.
 2. niobandad bälta

  niobandad bälta, Dasypus novemcinctus , art i trögdjursfamiljen bältor.
 3. bälte

  bäl`te subst. ~t ~n ORDLED: bält-et
  Svensk ordbok
 4. Stora Bält-förbindelsen

  Stora Bält-förbindelsen, danska Storebæltsforbindelsen, järnvägs- och motorvägsförbindelse mellan de danska öarna Själland och Fyn.
 5. Van Allen-bälte

  Van Allen-bälte, annan benämning på strålningsbälte.
 6. Fehmarn bält-förbindelsen

  Fehmarn bält-förbindelsen, danska Femer Bæltforbindelsen, planerad fast förbindelse med en ca 18 km lång tunnel för bil- och järnvägstrafik över Fehmarn bält mellan Danmark och Tyskland.
 7. Lilla Bält-broarna

  Lilla Bält-broarna, danska Lillebæltsbroerne, två broar som förbinder Fyn med Jylland.
 8. bältdjur

  bältdjur, annat namn på bältor.
 9. lapsk alpros

  lapsk alpros, fjällros, Rhododendron lapponicum, art i familjen ljungväxter.
 10. Dasypodidae

  Dasypodidae, det vetenskapliga namnet på däggdjursfamiljen bältor.