1. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 2. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 3. cellulosa

  cellulosa är det ämne som växternas cellväggar är uppbyggda av.
 4. osynliga handen

  osynliga handen, uttryck som användes av Adam Smith i essän ”The History of Astronomy” (skriven före 1758, men utgiven postumt 1795 i ”Essays on Philosophical Subjects”) samt i verken ”The Theory of Moral Sentiments” (1759) och ”The Wealth of Nations” (1–2, 1776).
 5. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 6. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 7. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 8. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 9. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 10. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.