1. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 2. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 3. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 4. religion

  religion är att tro på en högre makt av något slag.
 5. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 6. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 7. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 8. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 9. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 10. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.