1. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 2. Det Bästa

  Det Bästa, 1943–2008 namnet på den svenska utgåvan av Reader’s Digest.
 3. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 5. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 6. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 7. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 8. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.
 9. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.