1. Steven Spielberg

  Spielberg, Steven, född 18 december 1946, amerikansk filmregissör och producent.

 2. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 3. tobak

  tobak, Nicotiana, släkte potatisväxter med drygt 70 arter, de allra flesta i Amerika, andra i Afrika, Australien och på stillahavsöarna.
 4. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 5. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).
 6. individualism

  individualism, uppfattning som ser individens frihet och oberoende som ett högsta värde.
 7. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.
 8. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 9. utvecklingspsykologi

  utvecklingspsykologi, gren av psykologin som studerar människans psykiska utveckling.
 10. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.