1. bångstyrig

  bång`styrig adj. ~t ORDLED: bång--styr-ig
  Svensk ordbok
 2. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 3. Per Henrik Wallin

  Wallin, Per Henrik, 1946–2005, jazzmusiker (pianist).

 4. kollrig

  kollrig [kål`-] adj. ~t ORDLED: kollr-ig
  Svensk ordbok
 5. nagla

  na`gla verb ~de ~t ORDLED: nagl-ar SUBST.: naglande, nagling
  Svensk ordbok