1. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.
 2. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 3. böckling

  böckling, lättsaltad, rökt strömming (sill). Vid rökningen används vanligen lövträ eller enris.
 4. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 5. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 6. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 7. sill

  sill, Clupea harengus, art i familjen sillfiskar.