1. självspilling

  självspilling, äldre ord för självmördare. En sådan fick förr inte begravas på kyrkogården utan skulle i skogen nedgrävas av bödeln.
 2. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 3. ärelöshet

  ärelöshet, förlust av heder och anseende, värdighet och medborgerliga rättigheter.
 4. Friedrich Engel

  Engel, Friedrich, Bödeln från Genua, 1909–2006, tysk SS-officer och krigsförbrytare.
 5. hästslakt

  hästslakt var förr en i större delen av Sverige (dock inte i övre Dalarna och delar av Norrland) avskydd syssla, och utövaren därav (rackaren) räknades – liksom bödeln – som ärelös.
 6. Gösta Ekman

  Ekman, Gösta, d.ä., född 28 december 1890, död 12 januari 1938, skådespelare; jämför släktartikel Ekman.
 7. galge

  galge, ställning för avrättning genom hängning.
 8. Tommy Lee Jones

  Jones, Tommy Lee, född 1946, amerikansk skådespelare.

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. avfall

  avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.