1. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 2. Zarah Leander

  Leander, Zarah, född Hedberg, 1907–81, sångerska och skådespelerska.

 3. Ralf König

  König, Ralf, född 1960, tysk serieskapare.
 4. homofobi

  homofobi betyder stark rädsla eller avsky för homosexualitet, alltså förmågan att bli förälskad i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 5. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.