1. böna

  böna, Phaseolus vulgaris, art i familjen ärtväxter.
 2. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 3. Jerusalem

  Jerusalem, hebreiska Yerushalayim, arabiska al-Quds, stad i Israel och på den av Israel ockuperade Västbanken; 882 600 invånare (2017).

 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 6. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 7. bönor

  bönor är olika arter ärtväxter.
 8. böna

  2bö`na verb ~de ~t ORDLED: bön-ar SUBST.: bönande; bön
  Svensk ordbok
 9. böna

  1bö`na subst. ~n bönor ORDLED: bön-an
  Svensk ordbok
 10. kippa

  kippa, ett slags kalott som är allmän bland nutidens religiösa judar.